Blog / Fejeton

DAVAR PRO SÍŤ VÍRY

Heslo — čin — děj sdělení slovo
A ještě mnoho dalšího se skrývá za hebrejským výrazem דבר  davar.

Josef Planeta jej zvolil za název pro jím konstruovaný počítačový program, který je velmi šikovným nástrojem sloužícím ke studiu Písma. Jde o freeware, tedy o volně dostupný program, který si stáhnete do počítače a pak jej můžete používat bez připojení k internetu. Jednou z posledních novinek je také verze pro tablety. Pracuje se zde s texty, slovníky, mapami a obrázky, mp3 nahrávkami a poskytuje široké možnosti vyhledávání, odkazování a srovnávání.

obr2

Původně Davar vzniknul jako slovníček pro nadšené zájemce o studium hebrejštiny z řad křesťanů. To bylo kolem roku 1999. Během pár let se původní myšlenka všem dostupné pomůcky pro samostatné studium Písma v původních jazycích rozšířila více směry.

Nastal efekt sněhové koule, ke kterému dle slov Josefa Planety přistoupila Boží pomoc. Projekt který je postaven na dobrovolnosti oslovil další ochotné lidi a dle hesla zdarma jste dostali, zdarma dejte se podařilo shromáždit opravdu úctyhodné množství materiálu.

Nejdříve přišly slovníky, kterých v současné verzi Davar4 najdeme třicet. Za pomoci dvacetičtyř dobrovolníků se během půl roku podařilo revidovat digitalizovaný legendární biblický slovník Adolfa Novotného. Dnes mezi lexikony najdeme také hebrejsko-český slovník z dílny Jiřího Vytlačila, který provozuje pozoruhodné stránky www.913.cz nebo slovník novozákonní řečtiny Ladislava Tichého se Strongovými indexy a mnoho dalších.

Díky poctivé práci Martina Volného a dalších se podařil další průlom do oblasti různých biblických překladů a znění Bible v původních jazycích. Co je tedy od roku 2004 (a verze Davar2.4) zásadní, je možnost srovnávat různá znění biblického textu — různé překlady s originálním zněním.

obr1

A tady se dostáváme k jádru věci. Každý překlad je již výkladem, již určitým způsobem rozumění. Srovnáváním překladů se zněním originálním se dostáváme pod povrch konkrétního jazyka a máme šanci směřovat přímo k intenci sdělení. A to je vlastně cílem projektu Davar v té podobě, ke které během let dospěl. Nebát se origináních jazyků. Vycházet z velkého obrazu, který různé interpretace nabízejí a pokračovat za pomoci erudované intuice k centru sdělení.

V Davaru4 tak můžeme srovnávat opravdu slušné množství textů. Od hebrejských Biblia Hebraica, Leningradského kodexu a dalších třinácti hebrejsky psaných variant, přes řecky psané Textus receptus, Greek New Testament, Septuagintu a dalších sedm titulů, po české překlady Bible. Velmi kvalitně je zpracován Český ekumenický překlad z roku 2001 s výkladovými poznámkami a aktivními biblickými odkazy, najdeme zde Bibli Kralickou, Žilkův překlad, B21 a dalších deset českých variant.

Nabídka je skutečně široká. Mezi dalšími jazyky zmíním latinskou Vulgatu, překlady v angličině, španělštině, čínštině, ale také polštině a slovenštině.
Davar4 je již kompatibilní s universálním unicode systémem a díky tomu sklízí světové ohlasy z Koreje, Číny nebo latinské Ameriky. Nespornou výhodou programu je technická spolehlivost a nenáročnost. Je na každém, zda je v jeho možnostech dobrovolně přispět tvůrcům na další práci.

Do budoucna jsou v plánu mimo jiné další hebrejské a řecké texty, a samozřejmě dolaďování a cizelování detailů a snad také spolupráce s portálem Libora Diviše www.obohu.cz, který funguje čistě on-line.
Co stále trvá je chuť na dobrovolnické bázi bez podnikatelských záměrů a bussiness plánů, posloužit Božím věcem mezi lidmi, podáním tohoto studijního nástroje.
Máte chuť se zapojit? Ať už jste uživatel, dobrovolník či donátor, stačí do vyhledávače zadat: www.davar3.net *

na základě rozhovoru s Josefem Planetou napsal 9. března 2016
Honza Koukal

* Stránky www.davar3.net jsou v angličtině, ale obsahují diskusní fórum o programu, kam lze psát česky. Také celé prostředí programu lze nastavit na různé jazyky včetně češtiny.

Similar Posts