Baptistická knihovna | Povzbuzení

Má-li někdo nedostatek

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?

1.list Janův 3:17

Neláskou není jen aktivní nepřátelství, ale i pasivní nečinnost, nedostatek soucitu, necitlivost, nevšímavost. Lhostejnost vůči lidem v hmotné nouzi, v nemoci, v osamění. V takovém případě je potřebné položit si otázku: Když jsou mi lhostejné naléhavé potřeby lidí, jak je to ve skutečnosti s mojí láskou k Bohu?

Milan Kern

Slova života 11.12.2020

Hodnocení:

Rating: 5 out of 5.

Similar Posts