Baptistická knihovna | Zamyšlení

Na počátku bylo Slovo

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Jan 1, 1-5

Počátek Božího stvoření! Vědci by chtěli dohlédnout až na počátek existence vesmíru a poznat jeho tajemství. Dnes mají k dispozici přístroje, pomocí kterých mohou dohlédnout hodně daleko. Daří se jim to? Mluví se o milionech a miliardách let a tento časový údaj byl již mnohokrát změněn. Ač má člověk veliké ambice, čeho všeho může dosáhnout, kam až může dohlédnout, byť až jednou v budoucnu, na počátek stvoření sotva dohlédne.

Písmo svaté ale již dávno dohlédlo na počátek stvoření, anebo lépe řečeno: Písmo svaté vf, kdo byl na samém počátku. Kde je ten počátek? Ten počátek je vyjádřen v úvodním textu Janova evangelia:

“Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. A Slovo se stalo tělem” (J 1, 1.14).

Narodilo se z panny Marie v Betlémě, bylo ukřižované na Golgotě a třetího dne vstalo z mrtvých! Ať si ten počátek člověk vykládá, jak chce, nic to nemění na tom, že skrze Slovo a pro Něho je všechno stvořeno (J 1, 1-4). Kdo dohlédne k Němu, dohlédne na “počátek”.

Ježíš Kristus je také na počátku roku, do kterého právě vstupujeme. On je také na počátku našeho života! Pokud je On na našem počátku, znamená to, že nebude žádný konec. Se smrtí nepřichází konec: “Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít” (J 11,25)

Vlastimil Pospíšil

Similar Posts