Baptistická knihovna | Poezie

Není místo

není místo

Není místo

(Luk 2,7)

Hle, na dítě padá stín.

Břevno podél a břevno napříč – kříž nad jeslemi,

Není místo pro toho, který přišel na svět.

On nebo já! říká Herodes. Pro nás pro oba tu není místo.

Musí zmizet. Svádí lid, říkají velekněží a zákoníci. A radí se,

jak by jej zabili.

Pryč s ním! volá lid na Velký pátek. Není pro něho mezi námi místo. Ukřižuj, ukřižuj ho!

Nemohu jej přijmout, volá rozum.

Proč mě rušíš? říká lidská zbožnost.

Všude je plno, říká Adam. Mezi mnou a tebou nemůže být mír.

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.

V jeslích, hle, to dítě; bezbranné a chudé,

čisté lidství v Bohu, Pánem světa bude.

Ono lásky mocí

vytrhnout nás peklu

přišlo ku pomoci.

Amen.

                                  Joachim Dachsel (přel. Z. a J. Svobodovi)

Similar Posts