Baptistická knihovna | Historické články | Zamyšlení

Vánoční vzpomínky z roku 1944

Vánoční vzpomínky z roku 1944

 1) Báseň Julinky Komínkové, vězenkyně č. T 34181 napsaná v ženském pracovním (koncentračním ) táboře Zwodau (Svatava u Sokolova) 23.prosince 1944:

Vánoční vzpomínky

Křišťálový smutný jas. 

Je Štědrý den. 

Sta pohaslých očí hledí za sluncem, 

které již dávno přestalo hřát. 

Led narostl na srdci všem. 

Kletby nám světí jitra a večery, 

kletby nám jídlo i spánek koření. 

A nade vším zoufalá touha 

jen po dobrých očích, 

po měkkých náručích, 

po lidském žití.


2) Vánoce 1944 – báseň svatavské vězenkyně, Francouzky Denisy. Poslední válečné vánoce v ženském pracovním (koncentračním) táboře Zwodau blízko Falkenau an der Eger, dnešního Sokolova. 


Zdroj:

SOA Plzeň, fond Václav Němec – Deník Germaine Dionezetti

Muzeum Sokolov – sbírka Muzea Sokolov

-šk-

Similar Posts