Video | Povzbuzení | Ze světa baptistů

Záplavy v Jakartě a Boží pokoj

Povzbuzení ze světa baptistů:
Záplavy v Jakartě

Zde jsou naše nejnovější zprávy o záplavách, které zaplavily naše indonéské hlavní město Jakarta.

Čistá radost a pokoj nezávisí na bohatém životě, který máme, protože věci jsou jen dočasné záležitosti.

Vězte, že to čisté přichází skrze Ježíše Krista jako zdroj pokoje, radosti a života, což nás vede k ustavičné chvále, i když jsme si mysleli, že jsme se ocitli uprostřed údolí smutku.

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.

(Jakub 1: 2–4)

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

(Římanům 8:35)

Záplavy v Jakartě a Boží pokoj

Atus Desinay
Jakarta, Indonésie

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů.

Similar Posts