Povzbuzení | Ze světa baptistů

EBF 2021 – Tony Peck nám píše: Kristus vstal z mrtvých!

EBF: Tony Peck nám píše: Svatý týden 2021

EBF 2021 – Tony Peck nám píše: Kristus vstal z mrtvých!

Drazí bratři a sestry v Kristu v Evropské baptistické federaci,

prožíváme svatý týden (v západním kalendáři), ve kterém opět následujeme našeho Pána Ježíše na cestě „via dolorosa“, která vede ke Kříži.

Opět stojíme v úžasu nad tak velkou Boží láskou, jež ‚neušetřil svého jediného Syna, ale vydal ho za nás všechny ‘. (Římanům 8 32). A v této době, kdy třetí vlna viru covid-19 zmítá částí našeho regionu EBF s tolika nemocnými a tolika úmrtími blízkých, můžeme znovu hledět vzhůru do tváře Ukřižovaného a najít tam Boží slib, že On s námi kráčí temnou cestou smutku.

A právě zde a právě nyní nám začíná svítit světlo naděje na vzkříšení. Toto je naše Velikonoční víra a letos ji vyznáváme snad s větším přesvědčením než kdykoli předtím. Že na Kříži Ježíše překonal Bůh utrpení a dokonce i smrt, aby vedl ke Vzkříšení a novému životu.

V posledních několika týdnech jsme měli tu čest setkat se s mnoha vedoucími EBF online. Naslouchali jsme vzájemnému povzbuzení a výzvám, nadějím i obavám. A modlili jsme se jeden za druhého, abychom poznali světlo a radost vzkříšení ve svém vlastním životě a v životě Božího lidu, který jsme v této době povoláni vést.

Na Velikonoční neděli tedy všichni vyznáváme v mnoha jazycích:

Kristus vstal z mrtvých! Jistě vstal z mrtvých! Haleluja!

Tony Peck

Generální tajemník Evropské baptistické federace

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts