Baptistická knihovna | Povzbuzení | Zamyšlení

Nesnadná životní cesta

Nesnadná životní cesta

Nesnadná životní cesta

Připomínej si tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. (Dt 8,2)

Jak krásná slova povzbuzení můžeme číst v tomto verši. Mějme stále na paměti Boží cestu, kterou nás celý život vedl. Nechtějme udělat na své cestě životem ani jedno rozhodnutí bez toho, abychom si byli jisti, že je to Boží cesta. Jestliže cesta, kterou jdeme, není cestou kříže, zkoušek a pokoření, pak nejsme na “té cestě”, kterou je Pán Ježíš. Boží Slovo v tomto textu říká i nám: Připomínej si tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh vedl.

Jak jdeme my po cestě života?

Zastavme se a připomeňme si svou minulost, čím vším nás Bůh provedl. Jak často jsme ve svém životě klesali, ztráceli naději. ale Bůh nás vždy pozvedl, povzbudil a vracel nám tak radost. Osloveni dnešním Božím slovem nechme se jím vychovávat tak, abychom nezapomínali, kým je pro nás náš Pán a Spasitel, Pán Ježíš Kristus. Chtějme růst v našem osobním vztahu s Bohem a být ve všech situacích vděční.

Štěpán Hrůza

Similar Posts