Baptistická knihovna | Střípky z historie

Střípky z historie: 5. Hubmaier a Zwingli – disputace o křtu dětí 1525

Střípky z historie

Střípky z historie: Hubmaier a Zwingli
– disputace o křtu dětí 1525

V prosinci 1525 přijel Balthasar Hubmaier do Curychu a vyzval Zwingliho k veřejné disputaci.

Během disputace Hubmaier citoval Zwinglimu z Bible, který s ním nakonec musel souhlasit, že neexistuje biblický základ pro křest dětí.

Hubmaier řekl, že kdybyste mu mohli v Bibli ukázat křest dítěte, ukázal by vám Melchisedechova otce.

Po této ponižující ráně nechal Zwingli Hubmaiera uvěznit a mučit.

Je smutné vidět jeho reakci na ty, kteří byli jeho přáteli, z nichž někteří s ním studovali Písma, když dospěli k úplnému následování Pána.

Ulrich Zwingli, křestní jméno později psáno též Huldrych, byl švýcarský humanistický teolog a první představitel švýcarské reformace. Položil základy pro vznik reformované církve.

Balthasar Hubmaier byl anabaptista. Anabaptisty vnímáme jako předchůdce baptistů, i když neexistuje přímá souvislost s moderními baptisty. Ctíme také jejich oddanost myšlenkám, které si dnes mnoho baptistů váží: křest věřících, oddělení církve od státu a náboženská svoboda.

Zdroj:

William R. Estep – The Anabaptist Story

-šk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts