TV Síť víry | Misie | Video

TV 4YOU: 3. Křest v bitvě

Televize Síť víry spustila čtvrtý program TV 4YOU, který je určen především pro mladé diváky. Na tomto programu se můžete podívat na video Křest v bitvě. Je to křest na vyznání víry vojáků, kteří se rozhodli přijmout Pána Ježíse jako svého osobního Spasitele a vyznat svou víru ve křtu před ostatními vojáky.

TV 4YOU: 3. Křest v bitvě

Video Křest v bitvě můžete sledovat na programu TV 4YOU:

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts