TV Síť víry | Kázání | Video

TV Slovo: 30. Cesta do Emaus

Cesta do Emaus – Jan Pospíšil

Kázání bratra kazatele Jana Pospíšila na TV Slovo.

Další pořady na TV Slovo můžete sledovat zde:

TV Slovo

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

TV Slovo: 30. Cesta do Emaus

Similar Posts