Zamyšlení | covid-19 | Kázání | Povzbuzení

Velký pátek 2021 není tryznou – kříž je symbolem vítězství

Velký pátek 2021 není tryznou - kříž je symbolem vítězství

Velký pátek není tryznou – kříž je symbolem vítězství

Sestry a bratři, na Staroměstském náměstí se před týdnem na dlažbě objevily kříže, jeden za každého, kdo zemřel na Covid. Lidé k nim připisují jména svých blízkých a známých, kteří nemoci podlehli, zapalují svíčky a pokládají květiny.

Smutný obrázek. Kříž jako symbol utrpení a smrti odkazuje na událost, která se stala před dvěma tisíci lety. Právě dnes, v den, který známe jako Velký pátek, byl ukřižován Boží Syn.

Zajímavé je, že pro první křesťany se kříž stal naopak symbolem vítězství. Jak je to možné? Bylo by to na dlouhé vyprávění (Bible je tlustá kniha), zkusím to alespoň v následujících větách.

Předně, tenhle svět je pro Pána Boha srdeční záležitost. Není divu, stvořil ho a nutno dodat, že se mu povedl. Člověk dostal za úkol o svět pečovat a střežit ho před vpádem temných sil chaosu. Jenže temné síly v podobě hada první lidi přesvědčily, že namísto péče o svět se mají starat o sebe, o svou slávu, moc a prestiž.

To je také příčina všech našich problémů odpradávna až dodnes. Myslíme hlavně na sebe a svět kolem nás se mezitím stal rejdištěm temných sil. Bůh by sice mohl mávnout kouzelným proutkem a všechno rázem změnit, lidi napravit a vzduch nasáklý násilím, pýchou a falší pročistit tak, aby se dal zase dýchat. Jenže svět by potom, spíš než prostor harmonie a svobody, připomínal fabriku vybavenou bezchybnými roboty.

Aby byl zase takový, jakým byl na začátku, musí se nejprve změnit lidé. Problém je ovšem v tom, že jsme my lidé pod vlivem oněch temných sil. Odcizili jsme se Bohu i svému původnímu poslání.

Naštěstí Stvořitel od počátku plánoval, že svět, který ztratil směr, nepustí k vodě. Na pozemské scéně se objevil Boží Syn, který zahájil proces obnovy a re-kreace (znovu-stvoření). A protože Bůh jaksi z povahy netvoří násilím, ani Ježíš Boží království nezahájil za pomoci vojenských pluků a děl. Takhle se totiž harmonie vytvořit nedá.

Temné síly to velice přivítaly, neboť ony zase bez násilí neudělají ani krok. Logicky se proto soustředily na likvidaci Spasitele. Apoštol Pavel to komentuje, že se tyhle síly ovšem šeredně přepočítaly.

V konečném důsledku se Božího Syna nezbavily, ale naopak nechtěně zbavily lidi jejich vin, protože je Spasitel všechny vzal na sebe a s nimi se nechal ukřižovat.

Díky tomu byl pro křesťany kříž od počátku především symbolem vítězství. Temné síly, které se snaží zničit dobré Boží stvoření, mají prohráno.

Bůh uskutečnil to, co si předsevzal: vrátil se do svého světa, který se mu naší vinou odcizil. Vrátil se, aby se s námi potkal na místě, kde jsme poztráceli všechnu naději, odvahu a výhled do budoucnosti.

V podobě svatého Ducha k nám přichází i dnes, kdy jsme unavení nekončící pandemií a v obavách z budoucího vývoje. Přichází, aby byl uprostřed nás, sdílí s námi bolest dnešního světa a posiluje naši imunitu proti starým temným virům, proti lhostejnosti, sobectví a strachu.

Velký pátek proto rozhodně není nějakou tryznou. Naopak. Je připomínkou vítězství pravdy a lásky, připomínkou našeho vysvobození. Od Velkého pátku platí, že svět má před sebou, navzdory všemu, co jej ohrožuje, nadějnou budoucnost.

Sestry a bratři, přeji vám všem požehnané Velikonoce!

Petr Červinský

kazatel baptistického sboru petra Chelčického v Lovosicích

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts