Vzdělávání: 189. Když váš sbor nemůže najít nového kazatele
| |

Vzdělávání: 189. Když váš sbor nemůže najít nového kazatele

Vzdělávání: V případě, že odcházející kazatel sloužil sboru 15 a více let, pokud dochází ke konfliktům, pokud došlo k obtížnému rozchodu s posledním kazatelem nebo pokud je třeba učinit závažná rozhodnutí o budoucnosti sboru, existují skutečnosti, které je třeba řešit předtím, než může začít plodné hledání stálého kazatele.

Kniha: 95. Žena, kterou chtěli – Rozbít iluzi dobré křesťanské manželky
| | |

Kniha: 95. Žena, kterou chtěli – Rozbít iluzi dobré křesťanské manželky

Kniha: Shannon v ní vypráví, jak ji její zkušenost v konzervativní evangelikální charismatické kalvinistické skupině Sovereign Grace Ministries vybičovala k jejich teologické genderové roli a jak se začala léčit na cestě k tomu, aby byla opět sama sebou. “Biblická žena” nebyla skutečnou ženou, byla obrazem, projekcí, produktem!

Vzdělávání: 184. O toxických vlivech v církvi – novokalvinismus
|

Vzdělávání: 184. O toxických vlivech v církvi – novokalvinismus

Vzdělávání: PowerPointová prezentace je určena pro mládež jako úvod k rozhovoru o toxických vlivech v církvi se zvláštním zřetelem na vliv novokalvinismu, který je v poslední době nejvíce invazivní. Vzhledem k přesahu vlivu novokalvinismu i do jiných církví je prezentace volně k dispozici k použití nejen v baptistických sborech.