Baptistická knihovna | Misie | Povzbuzení | Sociální pomoc

Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek

Kdo dává chudému

Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek

Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb.

Přísloví 28:27

Přibývá lidí, kteří nemají co jíst, jsou to i zkrachovalí podnikatelé.

Pomoc od Potravinové banky Karlovarského kraje se loni dostala k více lidem. Statistiky za loňský rok předčily všechna očekávání. Čísla ukazují, že přibylo klientů, ale i štědrých dárců. Mezi potřebnými přibyly vedle samoživitelů i úplné rodiny, které se ocitly v nouzi kvůli epidemii koronaviru, nebo zkrachovalí podnikatelé.

Zatímco v roce 2019 to bylo přibližně 2 500 osob, loni už pomoc potřebovalo 5 680 osob.

Množství poskytnuté potravinové a materiální pomoci se tak vyšplhalo téměř na 130 tun, o rok dříve to bylo 71 tun. S tím souvisela i loňská podzimní krize.

Stále se zvyšující zájem o služby potravinové banky vedl k tomu, že se sklady banky velmi rychle vyprázdnily. Byl nedostatek rýže, konzerv, mléka i drogerie, museli proto začít šeřit. Zachránila je až celostátní veřejná sbírka potravin na konci listopadu. Z té banka žije prakticky dodnes.

Mezi největší odběratele krajské Potravinové banky patří Armáda spásy v Karlových Varech, regionální sekce organizace Člověk v tísni, Pomoc v nouzi, farní a oblastní charity od Aše po Cheb, SOS dětská vesnička Karlovy Vary, Hospic Sv. Jiří v Chebu nebo Světlo Kadaň.

Jde o různé terénní služby, ale také o provozovatele azylových domů, nocleháren a nízkoprahových denních center či zařízení pro seniory.

Cílovými skupinami jsou tak především samoživitelé, lidé bez domova, senioři a zdravotně postižení. Nově jde ale i o zkrachovalé podnikatele nebo i úplné rodiny s dětmi, které se však kvůli epidemii nemoci covid-19 ocitly téměř ze dne na den v nouzi.

Je to pro nás příležitost, abychom podle svých možností pomáhali těm, kteří uvízli v chudobě.

Můžeme pomoci konkrétním lidem kolem nás, sousedům, známým, nebo se zapojit do jarního kola sbírky potravin. Buď darováním potravin nebo jako dobrovolníci při realizaci sbírky potravin ve svém městě.

https://www.sbirkapotravin.cz/

-šk-

Similar Posts