NEDĚLNÍ ŠKOLA | Laboratoř

Laboratoř a Bible: 2. Vzkříšení

Laboratoř: 2. Vzkříšení

Milí rodiče a vyučující v Nedělní škole, vítáme vás v naší vědecké laboratoři, kde budeme moci s dětmi nižšího i vyššího školního roku provádět zajímavé fyzikální i chemické pokusy, které je překvapí svými výsledky.

Vědecké pokusy nám budou sloužit jako ilustrace, které nám mohou pomoci vysvětlit dětem verš z Bible, biblický příběh nebo duchovní zkušenost, aby je dobře pochopily a mohly si je přivlastnit do svého života.

Zejména děti mladšího školního věku a předškolního věku mají potíže porozumět a zapamatovat si abstraktní pojmy, které se ve vyprávění v Bibli vyskytují. Potřebují názorné příklady a vlastní prožitek, aby věci porozuměly a dobře si ji zapamatovaly.

Pokusy můžete provádět s dětmi nejen při výkladu v Nedělní škole nebo na skupině dorostu, ale i doma ve vaší rodině se svými dětmi.

Nezapomeňte! Každý pokus si nejprve vyzkoušejte předem sami!

Laboratoř a Bible: 2. Vzkříšení

Text z Bible:

Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“

Lukáš 24, 6-7

Pomůcky:

 • dřevěná špachtle
 • prášek do pečiva
 • peroxid vodíku
 • lžička
 • zapalovač
 • 2 stejné a vysoké průhledné sklenice
 • bílý ocet
 • droždí
 • míra půl šálku
 • Bible
Pomůcky
dřevěné špachtleprášek do pečivaperoxid vodíku
lžičkazapalovačsklenice
bílý ocetdroždímíra půl šálku
Bible

Pokus:

 • Do každé sklenice vložte půl balíčku droždí (nejlépe v prášku).
 • Do každé sklenice vložte lžičku prášku do pečiva nebo jedlé sody.
 • Zatřeste sklenicemi, aby se v nich prášky dobře promíchaly.
 • Do první sklenice nalijte půl šálku octa. Směs začne bublat. Sklenice by měla být dostatečně vysoká, aby bubliny nedosahovaly k horní části sklenice.
 • Do druhé sklenice nalijte půl šálku peroxidu vodíku. Opět to začne bublat.
 • Zapalte jeden konec dřevěné špachtle a nechte ji hořet po dobu 10-15 sekund, aby byla připravena na experiment. Dřevěná špachtle musí hořet silným plamenem.
 • Zapálenou dřevěnou špachtli zasuňte do sklenice s octem. Nedotýkejte se bublin, ale zasuňte špachtli co nejblíže k bublinám. Plamen zhasne.
 • Přesuňte dřevěnou špachtli do sklenice s peroxidem vodíku. Vložte zhasnotou špachtli do sklenice a dostaňte ji co nejblíže k bublinám, aniž byste se jich špachtlí dotkli. Špachtle začne zářit a pak se plamen znovu rozhoří.
 • Pokus můžete takto znovu několikrát opakovat, zhasnout a rozsvítit a opětovně zapálit špachtli.
Průběh pokusu
špachtle hoříšpachtle zhasnešpachtle hoří

Pozorování:

 • Co se stalo se špachtlí, když byla vsunuta do prvního sklenice?
 • Byla uhašena? Zůstal plamen venku nad sklenicí?
 • Proč se špachtle znovu rozhořela? Udělala to sama od sebe?
 • Jak jste se cítili, když se špachtle znovu rozhořela?

Diskuse:

 • Přečtěte si Lukáš 24: 6–7.
 • Nyní, když jste experiment viděli, jak vám to připomíná tento dobře známý oddíl z Bible?
 • Která sklenice vám připomíná Ježíšovu smrt?
 • Která sklenice vám připomíná Ježíšovo vzkříšení?
 • Bylo pro vás překvapením, že se špachtle znovu rozhořela?
 • Když Pán Ježíš zemřel na kříži a byl pohřben, satan si myslel, že nad ním nakonec zvítězil. Boží moc ale Satana překvapila. Pán Ježíš nezůstal mrtvý. Třetího dne se Pán Ježíš vrátil k životu.
 • Světlo světa – jméno, kterým se Pán Ježíš sám nazval – nebylo uhašeno! Ani smrt nemohla udržet Světlo světa zhasnuté.
 • Jak jste se cítili, když jste čekali, co se stane se zhasnutou špachtlí, když byla vložena do druhé sklenice? Zvedlo vás to ze židle? Učedníci a další následovníci Pána Ježíše nevěděli, co dalšího se stane v jejich životě nebo v jejich službě s Pánem. Snažili se na to přijít, čekat na nějaké znamení, které jim řekne, co bude dál.

Další verše, které můžete použít s tímto pokusem:

 • Jan 11:25-26
 • Skutky 4:33
 • 1. Korintským 15:3-5

-šk-

Další inspirace a nápady pro děti doma i v nedělní besídce můžete najít v rubrice Nedělní škola nebo ve facebookové skupině Inspirace a nápady pro nedělní besídku.

Similar Posts