Baptistická knihovna | NEDĚLNÍ ŠKOLA | Povídky | Vrabčáci a vlaštovky

My, malí mudrci

Mudrci

O vánočních dárcích, o mudrcích, o zlém králi a o našem srdíčku

Milé děti,

tak copak jste dostaly k Vánocům? Byly jste s dárky spokojené? Myslím, že ano, protože každý dárek je krásný. A ne jenom proto, jaký je, ale hlavně proto, že jsme ho dostali od někoho, kdo nás má moc rád, kdo na nás myslí a dárek pro nás s láskou přichystal.

A víte, že dárky dostal i Pán Ježíš v Betlémě? To bylo tak. Když se Pán Ježíš v Betlémě narodil, uviděli hvězdáři daleko na Východě na nebi velkou novou hvězdu. Hned věděli, že je to znamení, že se narodil velký král a rozhodli se jít za hvězdou a poklonit se mu. O jejich putování a o tom, jak to všechno dopadlo, si přečtete v Bibli.

Pán Ježíš od nich dostal vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato bylo tehdy, jako jsou dnes peníze, platilo se s ním. Kadidlo, to jsou vzácné bylinky, které jsou usušené a rozemleté na prášek, a když se zapálí, tak krásně voní. A myrha byla vzácná léčivá mast. Byly to věci, se kterými si nemohl hrát, ale které posloužily celé jeho rodině, když museli uprchnout před zlým králem Herodem do dalekého Egypta. Dary od mudrců jim pomohly přežít dlouhou dobu, když nemohli být doma, ale museli dlouho žít v daleké cizině.

Pán Bůh se tak o ně postaral, poslal mudrce a skrze ně jim dal dary, které byly potřebné a užitečné. I nás, milé děti, může Pán Bůh použít, tak jako ty tři mudrce, a poslat nás k někomu, který to potřebuje, abychom mu pomohli nebo dali užitečné a potřebné dary. Mějme proto naše oči i naše srdíčko otevřené, abychom nepromarnili žádnou příležitost pomoci.

Přeji vám krásné novoroční dny                         

                                                                                                                    váš Štěpa

Mudrci

Similar Posts