Povzbuzení | covid-19 | Ekumenismus | Misie | Sociální pomoc

V Chebu peče celá ekumena 7 – jak to začalo

Zakladatel ekumenické iniciativy Peče celá ekumena pravoslavný duchovní Vít Metoděj Kout poskytl o tomto projektu rozhovor portálu iDnes, z něhož vyjímáne:

V Chebu peče celá ekumena - jak to začalo
Pravoslavný duchovní Vít Metoděj Kout v chebské nemocnici
V Chebu peče celá ekumena – jak to začalo

Už téměř rok myslí lidé ze širokého okolí na zdravotníky, kteří v chebské nemocnici ze všech sil bojují proti pandemii.

V rámci dobrovolnické iniciativy Peče celá ekumena pro ně jako výraz díků a sounáležitosti chystají každý týden dárkové balíčky s vlastnoručně napečenými dobrotami. Koordinátorem projektu je pravoslavný duchovní a kaplan nemocnice, otec Vít Metoděj Kout.

První balíčky dodali pravoslavní na covidové oddělení již 26. března 2020. Chtěli povzbudit zdravotníky, kteří byli tehdy nesmírně izolovaní, lidé se jich stranili jako potenciálních přenašečů neznámého viru, ze kterého měli tehdy všichni strach.

Když začala druhá vlna, bylo pravoslavným jasné, že to sami neutáhnou. Bylo zřejmé, že napodruhé se virus dotkne fungování nemocnic daleko větší měrou než na jaře.

Vít Metoděj Kout oslovil proto své kolegy, duchovní různých církví, s žádostí o spolupráci. Hned týž den, 18. října, přišly první odpovědi a začala spolupráce celé ekumeny.

Rozdělili si služby v pečení a už 26. října do nemocnice vezli první společné balíčky, tentokrát v rámci iniciativy, kterou pojmenovali „Peče celá ekumena“.

Do chebské nemocnice vozili dobroty dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Bylo to opravdu náročné tempo. Chtěli vydržet až do Vánoc a pak se uvidí. Bratr Kout jako optimista věřil, že po Vánocích už třeba bude po covidu… Čím blíže se ale to datum blížilo, tím víc bylo zřejmé, že nás čeká i třetí vlna.

Během druhé vlny se na pečení podílelo přes osm desítek dobrovolníků. Bylo to konkrétně osm sborů, jedna hotelová kuchyň a dvanáct dobrovolníků bez příslušnosti k církvi nebo nějakému sboru.

Celkem zorganizovali osmnáct pečicích dnů, v jejichž průběhu do chebské nemocnice doručili dvaasedmdesát zásilek pro různá oddělení.

Je úžasné, že pečení pro zdravotníky podpořili i lidé mimo Karlovarský kraj. Ozývaly se hlasy z různých koutů republiky, ale i ze Slovenska a z Německa, s tím, že chtějí pečení pro zdravotníky v chebské nemocnici finančně podpořit.

Stálými tahouny iniciativy jsou I. a II. sbor baptistů z Chebu, Křesťanské společenství Cheb, věřící Římskokatolické farnosti z Chebu, Skalné a Lubů, sbor Církve československé husitské z Chebu a Sokolova, Pravoslavná církevní obec z Františkových Lázní a akční ženy z chebské pobočky centra pomoci samoživitelům Nádech.

Připojila se ale i celá řada jednotlivců i soukromníků, například Wellness hotel Bohemia Františkovy Lázně. Každý ze stálých partnerů iniciativy má svého koordinátora, bratr Vít Kout pak funguje jako hlavní spojka.

V čase stávající třetí pandemické vlny zatím doručili deset zásilek, což představuje pět desítek balíčků pro různá oddělení. Jen pro představu: na přípravě každé zásilky se podílí šest až dvanáct lidí. Pouze samotná kompletace hotových balíčků a jejich doručení představuje přibližně čtyřhodinovou časovou dotaci. Zmenšili tedy četnost zavážek, ale zvětšili jejich objem.

K pečení pro zdravotníky se mohou přidat další lidé. Kdokoli, kdo má chuť pro zdravotníky upéci, navařit, nakoupit jim ovoce nebo něco dobrého, podpořit je nějakým pozitivním vzkazem nebo třeba malým dárkem. Je to určitě vítaná pomoc.

Každé rodině lze doporučit, aby k balíčku napsala svůj vlastní osobní vzkaz pro zdravotníky. Přijde to pěkné, když člověk otevře krabici, ve které je domácí koláč nebo slané pečivo, a může si k tomu přečíst krátký vzkaz či povzbuzení od konkrétních rodin.

V Chebu je i celá řada podniků, z nichž jednorázově zavolají do nemocnice a řeknou: „Máme pro vaše zaměstnance dárkové balíčky.“ Každý takový čin je super a vítaný.

Nemocnice v Chebu prošla neskutečně velkou zatěžkávací zkouškou – de facto stále funguje v krizovém režimu.

Otázkou proto není, nakolik se nemocnice změnila během posledního roku, ale nakolik se nemocnice změní, až stávající vlna koronaviru opadne.

Sami zdravotníci prožívají velmi těžké období. Jsou unavení, konfrontováni se smrtí svých pacientů, s úmrtími uvnitř svých rodin, s omezenými zdroji, které mohou svým pacientům poskytnout. V nemocnici umíralo a stále umírá velké množství lidí – včetně zdravotníků samotných.

O nedostatku interních lékařů se hovořilo v chebské nemocnici už velmi dlouho, ale nikdy to pro nikoho z krajských politiků nebylo skutečné téma. Nyní za to v okrese Cheb zaplatili velkou daň v podobě řady lidských životů.

Chebská nemocnice potřebuje zoufale zkušené a zapálené interní lékaře, potřebuje gerontologické oddělení, které by odpovídalo místní věkové skladbě obyvatel.

Potřebuje management, který bude mít v rukou skutečné pravomoci a nástroje, díky kterým si zkušené lékaře a sestry udrží a bude je motivovat v dalším vzdělávání.

Pokud se nemocnice nestane zásadním politickým tématem, bude se v Chebu znovu brzy umírat ve velkém, bude znovu laboratoří Česka, ze které se ostatní budou učit, jakých chyb se vyvarovat.

“Mám radost ze všech lidí, kteří jsou solidární a inspirativní, z lidí, kteří jsou připraveni druhým v této těžké době pomáhat. Potěšil mne třeba Strom díků, který před Chebskou nemocnicí ozdobily dobrovolnice z Nádechu. Těším se ale i z toho, že je venku čím dál víc světla. Vnímám to jako novou naději v boji s pandemií a věřím, že to společně zvládneme.” uzavírá bratr Vít Metoděj Kout.

iDnes

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts