Misie | Sociální pomoc

Senioři a děti se vzájemně obohacují

Senioři a děti
Pětiletý Tony Han Jr. podává pomocnou ruku 100leté Alici Clarkové v pečovatelském zařízení Youville Residence ve Vancouveru. FOTO ARLEN REDEKOP / PNG

Senioři a děti se vzájemně obohacují

V Kanadě byl realizován geniální nápad spojit domovy pro seniory a domovy pro sirotky. Výsledek předčil všechna očekávání.

Starší lidé našli milující vnoučata a sirotci poprvé pocítili, co je mateřská a otcovská láska a péče.

Lékaři pozorují u starších lidí zlepšení všech životně důležitých funkcí, v jejich očích je vidět velký zájem o život. Než děti přišly z dětského domova, senioři vypadali spíš jako mumie.

Děti, které nejprve odmítaly mazlení, byly bojácné, nejisté a smutné, se staly obyčejnými hlučnými a veselými dětmi. Někteří našli rodinu, kterou nikdy neměli, jiní cítili žár domu plného vnoučat.

Je to výborné řešení pro děti potřebující lásku i pro osamělé seniory, aby se cítili milovaně a užitečně.

Domy s pečovatelskou službou tak podnikají kroky k zastavení sociální izolace seniorů.

Například v mezigeneračním programu ve Youville Residence, zařízení dlouhodobé péče o seniory ve Vancouveru, který je prospěšný pro všechny.

Na tvářích seniorů je vidět úsměv. Mnoho dětí zná spoustu zdejších seniorů a když procházejí kolem jejich okna, jsou nadšeni, mávají a volají „Ahoj!”.

Pracovní terapeuti uvádějí, že návštěvy dětí zabírají velkou část dne seniorů. Kromě plánovaných akcí, jako je společná kreativní dílna, děti seniory také často navštěvují, když je špatné počasí a nemohou si hrát venku.

Ze 460 vládních a soukromých pečovatelských ústavů sdružení BC Care Providers Association má jen málo pečovatelské služby nebo lékařskou ordinaci v místě, což představuje 60 procent soukromě provozovaných domovů. Žádný však není spojen se zařízením, které nabízí širokou škálu komunitních služeb.  

Jedním z nejlepších kanadských příkladů pečovatelského domu, který právě toho dosahuje, je Niverville Heritage Center poblíž Winnipegu v Manitobě. Je domovem 116 seniorů, ale je také místem setkání významných komunitních akcí.

Centrum každoročně hostí 100 svateb. Ročně přijde do centra také přibližně 50 000 návštěvníků, aby měli přístup do ordinace svého lékaře, zubaře a lékárníka nebo aby navštívili restauraci a hospodu s kompletními službami. 

Senioři nechtějí být v důchodu v klidné části komunity a žít v osamění svůj život. Chtějí žít v aktivní komunitě a vrátit se do svého pokoje, jen když chtějí klid a pohodu.

Senioři a děti
Malé baleríny navštěvují seniory s demencí na Menno Place v Abbotsfordu v mezigeneračním programu nazvaném Ve společnosti starších. FOTO SHARON SIMPSON

Před otevřením centra Niverville Heritage Centre členové neziskové rady, která centrum provozuje, navštívili tradiční pečovatelské domy a zjistili, že salonky, které byly postaveny pro seniory, byly zřídka využívány, zato na otevřené verandě byli všichni senioři a chtěli sledovat fotbalový zápas sousední školy.

Poskytování služeb, jako jsou ordinace lékařů, zubaři, péče o děti, restaurace s kompletními službami a kadeřnictví, splňují poslání centra být mezigeneračním místem setkávání, které podporuje osobní i komunitní pohodu.

Centrum pro seniory v Niverville dokázalo toto vše spojit dohromady v komunitě s méně než 5 000 obyvateli.

Na této cestě je i obec Elim Village v Surrey, která nabízí všechny úrovně péče o seniory. K dispozici je 250 samostatných bytových jednotek, 109 bytových jednotek s asistencí a 193 tradičních lůžek pečovatelského domu. V obci je také 500místné hlediště, které se nachází ve středu obce a v němž se konají svatby a je k dispozici k pronájmu pro jiné veřejné akce. Elim Village také pronajímá prostor v jedné ze svých 10 budov škole, což umožňuje snadné mezigenerační programy mezi studenty a seniory.

“Záměrně se snažíme co nejvíce zapojit komunitu,” řekla generální ředitelka společnosti Menno Place Karen Baillie. “Je to Niverville v menším měřítku.” Řekla, že Menno Place pravidelně navštěvují partneři se středními školami a církevními skupinami a stovky dobrovolníků. “Senioři často čelí izolaci a bojují proti depresi. Proto máme různé programy, které je povzbuzují k socializaci”.

Malé baleríny navštěvují seniory s demencí na Menno Place v Abbotsfordu v mezigeneračním programu nazvaném Ve společnosti starších.  FOTO SHARON SIMPSON

Výzkum ukazuje, že u 44 procent seniorů v rezidenční péči v Kanadě byla diagnostikována deprese a jeden ze čtyř seniorů žije s problémem duševního zdraví, jako je deprese nebo úzkost, ať už žijí ve svém vlastním domě nebo jsou v rezidenční péči.

Zpráva Národní rady pro seniory z roku 2014 uvedla, že sociálně izolovaní senioři jsou vystaveni vyššímu riziku negativního zdravotního chování, včetně pití, kouření, nesprávného stravování a sedavosti. Zpráva také zjistila, že sociální izolace je prediktorem úmrtnosti na koronární onemocnění a cévní mozkovou příhodu a u sociálně izolovaných seniorů je hospitalizace čtyřikrát až pětkrát vyšší.

I když nyní více seniorů zůstává ve svých domovech, ti, kteří se stěhují do domovů pro seniory, jsou křehčí a potřebují vyšší úroveň pomoci. Zejména senioři s demencí mohou být sociálně izolovaní, protože pro přátele a rodinu je často obtížnější je navštívit.

 Vytváření komunitních kontaktů je pro seniory klíčové.

Plánuje se vybudovat poblíž další zařízení s 320 tradičními lůžky v pečovatelských domech. Jedním ze způsobů, jak částečně financovat náklady, je zahrnout zařízení, která by si mohla pronajmout větší komunita, což by bylo přínosem i pro seniory.

Na místě je již péče o děti a budoucí plány na pomoc komunitě zahrnují restauraci, maloobchod a uměleckou galerii. Další myšlenkou je uzavřít partnerství s nedalekou střední školou Erica Hambera s tím, že studentům poskytne hudební místnost pro nacvičování.

Pokud přicházejí lidé do zařízení ústavní péče, přináší to živost a život. Pomáhá to také demystifikovat dlouhodobou péči o seniory.

Toto je skvělý nápad, který by se měl rozvíjet i u nás. Je to příležitost ke službě sborových složek nedělní školy, dorostu a mládeže v penzionech pro seniory.

-šk-

Zdroj: Vancouver Sun

Similar Posts