Zprávy: První výsledky sčítání 2021
|

Zprávy: První výsledky sčítání 2021

Zprávy: Český statistický úřad zveřejnil první výsledky Sčítání lidu 2021.

Přinášíme několik vybraných tematických oblastí, které mapují naši současnou společnost a trendy obyvatelstva České republiky, které mohou mít vliv na naše sbory a misijní práci.