Baptistická knihovna | Misie | Připravované akce | Výročí

J. A. Komenský – život a dílo – 30. 3. 21:00 na ČT 2

J. A. Komenský - život a dílo - 30. 3. 21:00 na ČT 2

J. A. Komenský – život a dílo na ČT 2

Zbrusu nový dokument z dílny Luboše a Ivy Hlavsových J. A. Komenský – život a dílo bude vysílán v úterý 30. 3. 2021 od 21:00 hod. na ČT2.

Dokument „J. A. Komenský – život a dílo“ přibližuje osudy Jana Amose Komenského jako pedagoga, filozofa, teologa, literáta a historika, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem.

Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisech, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět.

Film se natáčel v České republice, v Polsku, ve Švédsku a vedle řady českých odborníků na život a dílo J. A. Komenského se v něm objeví také švédská komenioložka s českými kořeny a ředitelka muzea v Lešně.

Literární odkaz Jana Amose Komenského je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla tzv. Všenáprava věcí lidských, vycházející ze všech poznatků tehdejšího vědění.

Mezi nejznámější díla patří Dveře jazyků dokořán, Orbis pictus, ale také fenomenální Labyrint světa a ráj srdce.

Film „J. A. Komenský – život a dílo“ vychází z téže autorské dílny, ve které vzniklo dokudrama „Jako letní sníh“, avšak věnuje se více Komenského myšlenkám a dílu.

-šk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts