Misie | Sociální pomoc

Zprávy z Myanmaru: Situace je zoufalá

Zprávy z Myanmaru: Situace je zoufalá

Zprávy z Myanmaru: Situace je zoufalá

Středa, 17. března 2021 ve 28:43 hod.


Drazí milující bratři,
tuto zprávu píši se zlomeným a chvějícím se srdcem. Moje oči jsou plné smutku a slz zranění.

Nejprve bych vás chtěl požádat, abyste se modlili za naši bezpečnost a ochranu. Modlím se, aby anděl Páně nadále obklopoval každý domov v naší zemi.

Armáda převzala kontrolu a zabíjí civilisty. Každý den jsme museli se slzami a bolestí sbírat mrtvá těla na ulici.

Banky se zavírají a online připojení je téměř nemožné.

To mi tak láme srdce. Všude je dým a oheň, protože továrny jsou spálené a zničené.

Tisíce lidí nyní nemají práci, jídlo a domov.

Téměř všichni členové našeho sboru utekli zpět do svých vesnic. Neexistuje ani trh, ani obchod, kde bychom si mohli koupit jídlo, protože každá ulice je teď zablokovaná. Jak dlouho vydržíme, když to bude takto pokračovat?

Jen před chvílí přijel nákladní automobil plný vojáků a zastavil nedaleko našeho domu. Byli jsme vyděšení; zajali šest lidí, kteří si dávali čaj v obchodě. Nevíme, co s nimi udělají.

Bůh je moje jediná naděje.

Všichni misionáři z týmu velmi trpí. Můj věrný přítel misionář má manželku, která má brzy porodit, a není otevřená žádná nemocnice. Řekl mi, že dítě porodí ve svém domku ve víře v Boha.

Drazí přátelé, mám dvě malá děvčátka, jedno má dva roky a další má šest měsíců. Netrápí mě, že nemám jídlo, ale myslím moc na ně a na jejich bezpečnost.

Prosím vás, nadále nás podporujte ve svých modlitbách za naši bezpečnost, zabezpečení a ochranu. Vojáci chytají lidi z každého domu a nyní jsou blízko nás. Prosím, modlete se za nás.

-šk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

Similar Posts