Franz Winter
|

Franz Winter

Bratr kazatel Franz Winter, bývalý úředník, pocházel pravděpodobně ze Šonova u Broumova nebo z blízkého okolí. Žádná životopisná data jeho osoby se nedochovala, proto využíváme k připomenutí jeho výročí první den měsíce února..

Radši být zastáncem lockdownu, respirátorů a odstupů, než..
| | |

Radši být zastáncem lockdownu, respirátorů a odstupů, než..

Jak je to s naším postojem ke covidu? Příslušníci mladší a zdravější části společnosti mají pravdu, že riziko je naprosto minimální, že infekce často projde bez příznaků a prakticky každý ji s citronovým čajem vyleží. Jenže jsou tu také ti, kdo se s virem tak snadno neporovnají a také tací, kdo mu podlehnou.