Naše okénko 1 – Broučkovy Vánoce
| |

Naše okénko 1 – Broučkovy Vánoce

Milé děti, na vánoční hru Broučkovy Vánoce vzpomínají i děti ze sboru Petra Chelčického v Lovosicích, kterou hráli o Vánocích v roce 2015. Zachovalo se jejich novoroční přání i s fotografií z vystoupení. I po letech si můžeme připomenout, jak to tenkrát bylo i jak mezitím vyrostly. Je dobré si schovávat na památku fotografie nebo videa z naší služby Pánu Bohu i lidem.

Jak lvové bijem v lockdownu o mříže
| | | |

Jak lvové bijem v lockdownu o mříže

Izaiáš nám dává krátký manuál ve verších, návod, jak se odpoutat od toho, co nás svazuje a sráží k zemi, jak vyletět vzhůru a získat nadhled a novou energii. Naše křehkost a dočasnost je v ostrém kontrastu k Boží věčnosti, naše úzce zaměřená pozornost na sebe sama v lockdownu potřebuje Boží nadhled.

Ochrana sociálně potřebných
| | | |

Ochrana sociálně potřebných

Pýcha a sobectví – hřích, který se nevyhýbá ani církvi. Proto chudé utiskují bohatí, kteří mají široké lokty, roztahují se a zabírají vše kolem jen pro sebe, až si myslí, že jim patří celý svět. Ano, to je pýcha, která nebere ohled na nikoho a na nic. Ochrana sociálně potřebných je potřebná i v církvi.

Franz Winter
|

Franz Winter

Bratr kazatel Franz Winter, bývalý úředník, pocházel pravděpodobně ze Šonova u Broumova nebo z blízkého okolí. Žádná životopisná data jeho osoby se nedochovala, proto využíváme k připomenutí jeho výročí první den měsíce února..

Radši být zastáncem lockdownu, respirátorů a odstupů, než..
| | |

Radši být zastáncem lockdownu, respirátorů a odstupů, než..

Jak je to s naším postojem ke covidu? Příslušníci mladší a zdravější části společnosti mají pravdu, že riziko je naprosto minimální, že infekce často projde bez příznaků a prakticky každý ji s citronovým čajem vyleží. Jenže jsou tu také ti, kdo se s virem tak snadno neporovnají a také tací, kdo mu podlehnou.