Kontroverze Jindřicha VIII.

Kontroverze Jindřicha VIII.

Jindřich VIII. nastoupil na anglický trůn v roce 1509 ve věku 17 let. V červnu 1509 těsně před svou korunovací uzavřel dynastické manželství s Kateřinou Aragonskou, vdovou po svém bratrovi Arturovi. Na rozdíl od svého otce, který byl mlčenlivý, uzavřený a konzervativní, vypadal mladý Henry jako ztělesnění rytířství a společenskosti. Poslušný římský katolík vyslechl až pět mší denně (kromě období lovu); „byl…

Alžbětinské náboženské vyrovnání

Alžbětinské náboženské vyrovnání

V prvním parlamentu vlády královny Alžběty (25. ledna 1559 – 8. května 1559) došlo k právnímu náboženskému vyrovnání. Rychle byl schválen „Zákon o nadřazenosti, zajišťující postavení Koruny jako guvernéra anglikánské církve s podmínkou proti cizím zásahům do církevních záležitostí“ (The Act of Supremacy securing the position of the Crown as governor of the church, and…

Kontroverze Hercules Collins 1691

Kontroverze Hercules Collins 1691

Jedna z prvních kontroverzí v historii baptistů, kterou vyvolali partikulární (kalvinističtí) baptisté, se objevila v roce 1694, kdy vyšla kniha prominentního partikulárního (kalvinistického) baptisty Hercula Collinse Believers-Baptism from Heaven (Křest věřících z nebe). Kontroverzní bylo jeho tvrzení, že baptisté nepřevzali křest od Johna Smytha, který je historiky pokládán za prvního baptistu. John Smyth (1570 –…