Střípky z historie: 30. Bičování za křest věřících 1651 v Americe
| | |

Střípky z historie: 30. Bičování za křest věřících 1651 v Americe

Střípky z historie: Když dnes slyšíme novokalvinisty, jak zlostně zatracují a odsuzují biblicky zdůvodněnou, Božím povoláním potvrzenou a Duchem svatým posvěcenou kazatelskou službu baptistických žen, připomeňme si, že před více než čtyřmi sty lety odsoudili tehdejší puritánstí kalvinisté k trestu smrti baptistu O. Holmese za “odmítnutí spásné moci křtu nemluvňat, což z něho učinilo vraha duše”, tedy za biblicky zdůvodněný, Božím povoláním potvrzený a Duchem svatým posvěcený křest dospělých věřících. Historie se opakuje.

Střípky z historie: 29. Proč se farizeové stali synonymem pro pokrytectví?
| |

Střípky z historie: 29. Proč se farizeové stali synonymem pro pokrytectví?

Farizejská náboženská strana se pokusila po pádu Jeruzaléma (70 po Kr.) uchovat jednotu židovství formulováním jednotné koncepce zachovávání příkazů. Zničení chrámu již neumožňovalo zachovat tradiční zbožnosti včetně smírčí funkce obětí. Židovská víra se stala náboženstvím Knihy.