Teologie – přehled článků

Název článku Autor Hejdánek a Pokorný o víře a o Ježíši Petr Macek Pastorálka – setkání nad Písmem Radek Pospíšil O Boží vůli Petr Macek Vyznání víry (1886) Jindřich Novotný Válčící národy, bojechtivá božstva Miroslav Volf Vyjádření Teologické komise BJB k návrhům na vystoupení z ERC Teologická komise BJB Materiály TK: Ordinace Teologická komise BJB…

Kontroverze Jindřicha VIII.

Kontroverze Jindřicha VIII.

Jindřich VIII. nastoupil na anglický trůn v roce 1509 ve věku 17 let. V červnu 1509 těsně před svou korunovací uzavřel dynastické manželství s Kateřinou Aragonskou, vdovou po svém bratrovi Arturovi. Na rozdíl od svého otce, který byl mlčenlivý, uzavřený a konzervativní, vypadal mladý Henry jako ztělesnění rytířství a společenskosti. Poslušný římský katolík vyslechl až pět mší denně (kromě období lovu); „byl…

Alžbětinské náboženské vyrovnání

Alžbětinské náboženské vyrovnání

V prvním parlamentu vlády královny Alžběty (25. ledna 1559 – 8. května 1559) došlo k právnímu náboženskému vyrovnání. Rychle byl schválen „Zákon o nadřazenosti, zajišťující postavení Koruny jako guvernéra anglikánské církve s podmínkou proti cizím zásahům do církevních záležitostí“ (The Act of Supremacy securing the position of the Crown as governor of the church, and…