Slovo: 67. Spojeni

Slovo: 67. Spojeni

Slovo: Podíl na věčném životě mají ti, kdo nesou ovoce svatosti. Sebepřinášení je díkůvzdání uskutečňované v našem každodenním životě. Bohoslužba všedního dne.

Kázání: 118. O zlu, práci a lásce
|

Kázání: 118. O zlu, práci a lásce

Kázání: Samozřejmě, věřit jaksi nestačí. Ježíš říká jasně, že bez následování to nepůjde. Prostě ten, kdo se nechce paktovat se zlem, musí žít tak nějak po ježíšovsku a to znamená žít pravdivě, hájit spravedlnost, chovat se milosrdně k druhým a být na straně všech kdo nemají slovo, kdo strádají a pláčou a nikdo je neslyší.

Kázání: 118. Jak se naučit apoštolským způsobům
|

Kázání: 118. Jak se naučit apoštolským způsobům

Kázání: Kristovým učedníkem se může stát kdokoli. Nezáleží na tom, jestli to je muž či žena, nezáleží na národnosti ani profesi. Záleží jen na tom, zda má oči nejen pro sebe, ale i pro druhé, zda má citlivé uši, které dovedou naslouchat, no a potom také ruce, co dovedou pomáhat tam, kde je třeba přiložit ruce k dílu.

Misie: 109. Jsem dobrý! Učme děti, že jsou stvořeny k obrazu Božímu
| | |

Misie: 109. Jsem dobrý! Učme děti, že jsou stvořeny k obrazu Božímu

Misie: „Všechno, co jsem kdy v kostele slyšel, bylo, že jsem spodina země. Jediný důvod, proč jsem za něco stál, bylo to, že mi Bůh odpustil. Je skličující slyšet to každý týden.“ Nezamýšleným důsledkem přílišného zdůrazňování evangelikálního učení je, že se lidé trápí kvůli svému hříchu, místo aby se radovali z dobroty evangelia.