Slovo: 62. Svatí

Slovo: 62. Svatí

Slovo: Druhá úvaha Petra Mrázka ze Vsetína ke svatodušním svátkům.