Kázání: 94. Nebe a dudy

Kázání: 94. Nebe a dudy

Kázání: Kde je Bůh, tam lidé drží pospolu a nejsou si vzájemně lhostejní, a potom nutně ubývá slz, žalu, nářků a bolesti. A smrt ztrácí svou hrůzu, protože jaképak strachy, když víme, že ani ve smrti nejsme sami.

Rok 1620: Reformace katolická 18.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 18.

Dnes se katolictví naklonění historici pokoušejí přepisovat pobělehorskou historii, kterou vykreslují jako rozkvétající barokní období, ve kterém se většina nekatolíků radostně vrátila do lůna Církve.

Další čtení na pokračování Tomáše knihy V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z tohoto období a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře 1620.