Svědectví: 113. Chceme Barabáše!
| |

Svědectví: 113. Chceme Barabáše!

Svědectví: Barabáši! Ach, Barabáši! Co se s tebou stalo po propuštění z vězení? Stal ses celebritou mezi náboženskými vůdci, kteří povzbuzovali dav, aby volal po tvém propuštění? Poděkoval jsi Ježíši za jeho oběť? Pokračoval jsi ve svém vražedném, zlodějském a vzbouřeneckém jednání? Uvěřil jsi, že jsi vyvolený?

Kázání: 208. O Božích signálech a velkém příběhu

Kázání: 208. O Božích signálech a velkém příběhu

Kázání: Na nás je, abychom signály zahlédli a správně dekódovali. A to bývá problém. Abychom správně viděli, je především nezbytně třeba vytáhnout paty z domu. Je třeba vyjít ven z našeho teploučkého a zajištěného prostoru, ven do tmy a nejistoty – jedině tam se dají Boží signály postřehnout. 

CBF: 30 let spolupráce s důrazem na “společenství”
|

CBF: 30 let spolupráce s důrazem na “společenství”

CBF: Nejsme nezávislí baptisté. Jsme spolupracující baptisté. Cestou vpřed je ohlédnout se zpět k našim zakládajícím hodnotám, závazkům a zásadám, jimiž se má řídit a vést náš společný život. … Mezi ně patří panství jediného Ježíše Krista, ústřední postavení a autorita Písma, ale ne nějaké konkrétní prohlášení o Písmu nebo jeho výklad.

Kázání: 207. Josefovské lidství
|

Kázání: 207. Josefovské lidství

Kázání: To nejtěžší neseme většinou sami. Kdykoli máme sklon myslet si, že nám druzí něco dluží, že nám musí přece pomoci, i ti nejlepší z nejlepších usnou jako tam v Getsemane s Ježíšem a potom zůstáváme osamoceni v tváří tvář tomu nejtěžšímu.

SBC: 46. Slovo chvály pro Baptist Press
|

SBC: 46. Slovo chvály pro Baptist Press

SBC: Oficiální zpravodajská služba Jižní baptistické konvence Baptist Press zveřejnila zprávu o obětech zneužívání Paula Presslera. Paul Pressler, architekt násilného fundamentalistického převzetí SBC, zneužil nejen chlapce ze sborů a mladé stážisty svěřené do jeho péče, ale cestou zneužil celou denominaci a stovky věrných duchovních a denominačních vedoucích.

Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?
| |

Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?

Zásady: Kazatel může dočasně přežít hlasování o nedůvěře, ale žádný kazatel nemůže přežít takovouto vlažnou podporu dlouho – pokud nenastane ještě jedna podmínka. Tou podmínkou je samozřejmě diktatura. Zdá se, že členové a diakoni ve sboru Immanuel chtěli pohnat svého kazatele k odpovědnosti za to, že je součástí této sítě “dobrých chlapců”, ale síť “dobrých chlapců” jim v tom zabránila.

Kázání: 207. Od intoxikace zlem ke zralému lidství
|

Kázání: 207. Od intoxikace zlem ke zralému lidství

Kázání: Pán Bůh má tenhle svět neskonale rád. Bodejť ne, když ho stvořil! Jenom mu vadí stávající systém, kdy lidé ochotně dýchají všelijaké ty zplodiny sobectví a nenávisti, co do atmosféry vypouští ono kníže v povětří. Proto se Bůh rozhodl nás lidi polomrtvé z intoxikace zlem křísit, probouzet k novému životu. Bůh nás zve ke spolupráci, zve nás, abychom se přidali a spravovali tenhle svět jinak, lépe, laskavěji a ohleduplněji, než je zvykem.

Svědectví: 110. Co nám rakovina může a co nemůže vzít
| |

Svědectví: 110. Co nám rakovina může a co nemůže vzít

Svědectví: UPOZORNĚNÍ: Následující článek obsahuje popisy fyzických účinků rakoviny, které mohou být pro některé čtenáře těžko snesitelné. Nenávidím rakovinu. Nenávidím ji celou svou bytostí. Rakovina nám ukradla něco vzácného, něco, co už v tomto životě nedostaneme zpět. Nebyli jsme však sami. Bůh kráčel s námi a pracoval pro nás.

Následování: 1. Špinavé odpuštění
| |

Následování: 1. Špinavé odpuštění

Následování: Vím, že bychom neměli lidi “nenávidět” – to nám vtloukali do hlavy už naši křesťanští rodiče, takže jsme se naučili toto slovo nikdy nepoužívat a dokonce si představovat, že jsme to nikdy neudělali. Ale “nenávist” je skutečné slovo, které není třeba rozebírat: je to jakýkoli střípek toho pocitu pohrdání, zloby, bojovnosti, samolibé lítosti, pomstychtivosti a všeho ostatního, který samozřejmě někdy cítíme k druhým lidem.