Historie: Sbor BJB v Chebu – 1. Imigrace

Historie: Sbor BJB v Chebu – 1. Imigrace

Historie: Seminární práce Bratrská jednota baptistů v Chebu nahlíží na historii sboru BJB v Chebu a jeho historické kořeny v rozsahu více než padesáti let. Vychází z několika písemných zdrojů a také ze svědectví několika pamětníků.

Kázání: 177. Jak zatočit s chorobami

Kázání: 177. Jak zatočit s chorobami

Kázání: Bůh nás lidi operuje prostřednictvím Vzkříšeného. Žádné sterilní prostředí ani početný ansámbl nejsou potřeba. Stačí strávit kus cesty s Ježíšem, stačí naslouchat a zapomenout při tom na všechna svá zklamání, nezdary a jiná nejrůznější bebíčka.

Zneužívání: 54. Vzdorování systému: Vyhýbání se, podřízení se a Ježíš
| |

Zneužívání: 54. Vzdorování systému: Vyhýbání se, podřízení se a Ježíš

Zneužívání: Ježíš se nezapsal se do semináře saduceů. Neusiloval o podporu farizeů ani se neucházel o místo ve veleradě sanhedrinu. Nesnažil se získat moc v náboženském systému nebo jeho prostřednictvím. Působil v autoritě, kterou mu dal jeho Otec, a činil tak mimo strukturu, která se ho snažila přinutit, aby hrál podle lidského zneužití Božích cest.

Svědectví: Budeš mě následovat? Část 2. Občanská válka, Jih a církev
| | | |

Svědectví: Budeš mě následovat? Část 2. Občanská válka, Jih a církev

Svědectví: Jižní baptistická konvence byla vytvořena, aby hájila provádění zneužívání a legalizovala násilníky. Systém vytvořený na ochranu a popírání zneužívání je sám o sobě zneužívající. Zneužívající systém, který se snaží zakotvit u Boha a propagovat zneužívání jako zbožné, je vlk v rouše beránčím. Dokáže oklamat mnoho lidí. Může zdecimovat mnoho lidí. A zcela zkresluje charakter Boha, který se vydal za všechny lidi.

Zneužívání: 48. Násilníci, které nevidíme
| |

Zneužívání: 48. Násilníci, které nevidíme

Zneužívání: Zneužívající jsou iluzionisté. Hodně prozříme, když poznáme, že je celý systém zneužívající, a vidíme celkový obraz toho, co dělá a proč, ve světle toho, co víme o jednotlivých zneužívajících.

Naše svoboda a život závisí na spolupráci s Bohem, protože nás osvobozuje od násilníků, které jsme neviděli.

Zneužívání: 47. Klany ve sboru
| |

Zneužívání: 47. Klany ve sboru

Zneužívání: Klany lze definovat jako kruhy moci, v nichž se vůdci spoléhají na různé mechanismy k získání, udržení a ovlivňování svých následovníků, a to jak jejich budováním, tak snižováním jejich počtu. 

Vůdci přitahují do svých kruhů následovníky a „umožňují jim vyhřívat se v záři popularity a přijetí“.

Kázání: 166. O jednom dýchnutí a větru, co dodnes vane
|

Kázání: 166. O jednom dýchnutí a větru, co dodnes vane

Kázání: Vítr, který Ježíš svým dýchnutím vyvolal stále vane, obvykle proti převažujícím větrům doby, s nimiž bychom se nejraději svezli. Vane a mění navyklé způsoby, odnáší pestré plachty, kterými máme ve zvyku přikrývat naše sobectví a sebestřednost. Bourá domy postavené na písku, v nichž jsme se domnívali být v bezpečí.