Kázání: 42. Pane nenech nás uschnout!
| |

Kázání: 42. Pane nenech nás uschnout!

Kázání o jarním řezu. Prořezávka nám může pomoci být lepšími lidmi, lepšími křesťany, lepším národem. Pročistí se koruna, začne se lépe dýchat a zlepší se přístup ke slunci. Ovšem pouze za předpokladu, že se necháme vyživovat Kristovou mízou vzájemné solidarity, sounáležitosti a obětavosti. Potom ani zákeřný virus nemusí být fatální, ale může posloužit k harmoničtější koruně a lepšímu ovoci.

Jak se stát křesťanem?
| |

Jak se stát křesťanem?

Mnozí lidé věří v něco, v nějakou moc, která je všude kolem nás. Je to něco velmi velikého, co nás přesahuje a člověk nemá vůči tomu žádnou odpovědnost. V takové NĚCO věří mnoho lidí. Ale nevěří, že to NĚCO je osobní Boha. Patří jedno k druhému? Jak se stát křesťanem?

Láska je víc než nenávist. Pravda Páně zvítězí.
| | |

Láska je víc než nenávist. Pravda Páně zvítězí.

Události Velkého týdne, který začíná dnešní květnou nedělí, že Ježíšova oběť je za nás všechny, kdo tu a tam uzavíráme smlouvy s ďáblem, kdo mhouříme oči před bídou bídných a zpupností mocných, kdo děláme kompromisy, protože se nám zlatá střední cesta zdá pohodlnější. Pravda Páně zvítězí.