Sebevražda: 1. Pokud uvažuješ o odchodu, prosím zůstaň
| | |

Sebevražda: 1. Pokud uvažuješ o odchodu, prosím zůstaň

🎗Dnes je světový den prevence sebevražd.

Sebevraždy nejsou okrajový jev: 1 ze 100 úmrtí na celém světě je důsledkem sebevraždy. Zvláště ohroženi jsou pak lidé žijící s depresí a vyšší riziko mají oproti ženám také muži.

Sebevražda a deprese jsou vnímány jako znamení hanby, napsané planoucími a jasně červenými písmeny, které označuje nižší hodnotu svého nositele.

Zamyšlení: 96. Co může růst z covidového kompostu?
| |

Zamyšlení: 96. Co může růst z covidového kompostu?

V době, kdy sboroví představitelé prožívají vyčerpání, a kdy sbory mají méně času, dobrovolníků a méně peněz, kdy nebudeme mít energii na to, dělat všechny věci, které jsme dříve dělali, stejně jako začínat nové věci, hledejme způsoby, jak povzbudit růst, který může přinést pouze Bůh v zahradě vzkříšení. Zamyšlení o ztrátách a nálezech.

Kázání: 48. Pouštěj svůj chléb po vodě, …
| | |

Kázání: 48. Pouštěj svůj chléb po vodě, …

Tam, kde se křečovitě pokoušíme všechno udržet ve vlastních rukách, kde si chceme nad věcmi, lidmi i nad sebou udržet absolutní kontrolu, tam se k nám náš chléb vracet nemůže. Naopak bude podléhat zkáze, zhnije a zplesniví, tak jako mana, kterou si nedůvěřivý lid chtěl při putování pouští nasbírat do zásoby. Bez odevzdání, bez víry v Hospodinova zaslíbení se také naše snažení a usilování bude proměňovat v něco velmi nezdravého a zkaženého. Kázání o našem chlebu.