Historie: Sbor BJB v Chebu – 2. Modlitebny

Historie: Sbor BJB v Chebu – 2. Modlitebny

Historie: Seminární práce Bratrská jednota baptistů v Chebu nahlíží na historii sboru BJB v Chebu a jeho historické kořeny v rozsahu více než padesáti let. Vychází z několika písemných zdrojů a také ze svědectví několika pamětníků.

Umělá inteligence: 4. Tento článek byl napsán pomocí aplikace Chat GPT AI
| |

Umělá inteligence: 4. Tento článek byl napsán pomocí aplikace Chat GPT AI

Umělá inteligence: Někteří evangelikálové a fundamentalisté začali strašit s umělou inteligencí (AI) jako zdrojem zla. Podporují a rozšiřují konspirační teorie o technologii, o které nic neví a se kterou neumí pracovat. I když generátor umělé inteligence dokáže napodobit styl spisovatele, nejsem přesvědčena, že by dokázal napodobit autorův záměr. Psaní by mělo být plodným úsilím.

Umělá inteligence: 3. Použití aplikace ChatGPT pro vyhledávání
|

Umělá inteligence: 3. Použití aplikace ChatGPT pro vyhledávání

Někteří evangelikálové a fundamentalisté začali strašit s umělou inteligencí (AI) jako zdrojem zla. Podporují a rozšiřují konspirační teorie o technologii, o které nic neví a se kterou neumí pracovat. Umělá inteligence ChatGPT a jemu podobné budoucí nástroje umělé inteligence budou pro vyhledávání revoluční, protože budou na otázky reagovat lépe než vyhledávač.

Kázání: 168. Jak se nechytit do pasti

Kázání: 168. Jak se nechytit do pasti

Kázání: Věřme a jděme směrem, kterým šel Ježíš, bez klapek na očích vnímejme lidi kolem sebe. A hlavně se vyhněme třem pastem, které na nás pod povrchem číhají – pocitu bezvýchodnosti, falešné zbožnosti a sebestřednosti.

Politika: 29. Je král Karel křesťan?

Politika: 29. Je král Karel křesťan?

Politika: Někteří evangelikálové by možná chtěli vědět, zda je král Charles “znovuzrozený”. Dá se však očekávat, že by anglikán z Anglikánské církve, jako je Karel, chápal pojem “znovuzrozený” stejně jako evangelikál?

Misie: Vliv baptistů 19. století v severovýchodní Indii pokračuje
|

Misie: Vliv baptistů 19. století v severovýchodní Indii pokračuje

Misie: Křesťanství, které do severovýchodní Indie přinesli baptističtí misionáři v 19. století, inspirovalo pokrok ve vzdělání, komunikaci a etnické soudržnosti, ale zároveň zanechalo potomky, kteří se potýkají s fundamentalismem a patriarchátem, které přetrvávají dodnes. Křesťanský fundamentalismus a patriarchát jsou výzvami, kterým čelí baptisté v Nagalandu v jejich boji za soudržnou národní identitu v rámci Indie.

Vztahy: 45. Cítíte se ve sboru doma?

Vztahy: 45. Cítíte se ve sboru doma?

Vztahy: Přestože toužíme po kvalitně žitém společenství, často vytváříme spíše uzavřené bubliny, do kterých je těžké proniknout. Položme si otázky k zamyšlení o našem pocitu sounáležitosti se sborem, ve kterém žijeme.

Zásady: 16. Bude král Karel III. „Ochráncem víry“ nebo „Ochráncem jedné víry“?
|

Zásady: 16. Bude král Karel III. „Ochráncem víry“ nebo „Ochráncem jedné víry“?

Zásady: Král je smrtelný člověk a ne Bůh, proto nemá žádnou moc nad nesmrtelnými dušemi svých poddaných, aby pro ně vydával zákony a nařízení a ustanovoval nad nimi duchovní pány. (Thomas Helwys králi Jakubovi – ano, tomu králi Jakubovi, jehož autorizovaná verze překladu Bible JKV “James King Version” je milovaná některými baptisty jako ten jediný správný „anglický“ překlad, který musí mít v ruce i na lavici v kostele).

Král Jakub uvrhl Helwyse do vězení. Helwys ve vězení zemřel.

Historie: Sbor BJB v Chebu – 1. Imigrace

Historie: Sbor BJB v Chebu – 1. Imigrace

Historie: Seminární práce Bratrská jednota baptistů v Chebu nahlíží na historii sboru BJB v Chebu a jeho historické kořeny v rozsahu více než padesáti let. Vychází z několika písemných zdrojů a také ze svědectví několika pamětníků.