Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru
| |

Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru

Zneužívání: Rozhlédněte se kolem: Misogynie je také ve vašem sboru. Misogynie na sebe může brát mnoho podob a forem, jakými jsou například sociální vyloučení, přímá nebo nepřímá diskriminace, hostilita, androcentrismus, patriarchát, ponižování, podceňování nebo omezování žen, násilí na ženách nebo jejich sexuální objektifikace.

Kázání: 160. Vyprávění must go on!

Kázání: 160. Vyprávění must go on!

Kázání: Svět čeká velká proměna, kdy první budou poslední a poslední první, kdy ti, kdo pláčou, budou potěšeni! Svět čeká velká proměna, kdy se lidé společně a bez kastovních rozdílů vrátí k původnímu úkolu být Božími obrazy, k úkolu zrcadlit jeho spravedlnost a milosrdenství. A co víc velká proměna už začala! Křesťané musí i nadále vyprávět ony biblické příběhy, které změnily svět. Nikdo jiný to za ně neudělá.

Knihy: 87. Milujme své bližní z různých vyznání a pokorně vydávejme svědectví
| | |

Knihy: 87. Milujme své bližní z různých vyznání a pokorně vydávejme svědectví

Knihy: Naší modlitbou je, že Bůh tuto knihu použije k udržení naší důvěry v relevantnost a jedinečnost Krista a také nám pomůže vyvinout citlivost k různým kontextům, ve kterých sdílíme svou víru.

Kéž milujeme své bližní z různých vyznání a pokorně vydáváme své svědectví, kéž znovu a znovu objevujeme, že „není daleko od každého z nás“ (Skutky 17:26) a jak jsme vděční, že „všem dal jistotu vzkříšením ho (Ježíše) z mrtvých“.

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více
| |

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více

Uplatňování transparentnosti a osvětlování případů zneužívání, hrubého vedení a diskriminace žen je nejlepším způsobem, jak zvýšit informovanost a podniknout kroky, abychom mohli směřovat ke spravedlnosti. Kéž jsme lidmi, kteří osvětlují útlak a spojili se na podporu utlačovaných.

Velikonoční dílna: 71. Papírový model Velikonoce
| | | |

Velikonoční dílna: 71. Papírový model Velikonoce

Velikonoční dílna: Milé děti, naše Nedělní škola má pro vás krásný dárek – návod, jak postavit lepený model velikonočního nedělního rána. Vím, že jste šikovné děti a že to dokážete. Model si můžete vystavit doma třeba ve svém pokojíčku. Nebo ho dát jako dárek k Velikonocům své babičce, dědečkovi a nebo starým lidem, co jsou sami, aby jim nebylo smutno. Však vy už budete vědět, komu váš dárek udělá velikou radost.

Kázání: 159. O Belzebulovi a rouhání

Kázání: 159. O Belzebulovi a rouhání

Kázání: Co s takovými církevníky, kteří na vlastní oči vidí, jak zlo ustupuje a do přítomnosti se prolamuje nový věk uzdravujícího odpuštění, milosrdenství a naděje, a stejně trvají na svém, že to je všechno od Belzebula?