Kázání: 139. O nalezeném oběživu naděje

Kázání: 139. O nalezeném oběživu naděje

Kázání: Bůh není dozorce, bachař, který nám chce bránit v rozletu. Pán Bůh prostě jedná jinak, než si my lidé často myslíme. Neslídí, neodposlouchává, nehraje si na bachaře. Nedívá se na naše chyby a minulost, nehrabe se v našem špatném svědomí. Na první pohled bláhově čeká, že se Ježíšem necháme pozvat k novému životu.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 6.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 6.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Vedení kongregace nemělo zájem na tom, aby lovosický sbor setrval v kongregaci. Kvůli své církevní politice a svým zájmům bez lítosti obětovalo velkou část lovosického sboru, která z kongregace nechtěla odejít.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 1.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 1.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

“Šokující bylo, že lovosický kazatel použil tak ostrá slova, jako dezinformace, hon na čarodějnici, kyberšikana, zloba, radost ze špatnosti, bulvární hnůj, morální úpadek, nečistota apod. Přitom jsme všichni věděli, že mluví za sbor, který mu jeho postup neschválil.”