SBC: 38. Nejkonzervativnější síly smetly ženy v kazatelské službě ze stolu
| |

SBC: 38. Nejkonzervativnější síly smetly ženy v kazatelské službě ze stolu

SBC: Jde o boj těch, kteří chtějí, aby jižní baptisté “pochodovali v jednom šiku jako severokorejští vojáci”. Jižní baptisté se dříve mýlili v otázce otroctví, segregace, “ponořování cizinců” a svěcení “biblicky rozvedených” diakonů, historie opět ukáže, že se mýlili.

Kázání: 173. O křtu

Kázání: 173. O křtu

Kázání: Křtem jsme se stali součástí akční komunity víry pro obnovu světa. Ne, že bychom vždycky měli jasno, ne že bychom všechno věděli a ve všem se vyznali, a už vůbec ne, že bychom byli snad dokonalí. Víme jen to, že jsme ve křtu umřeli s Kristem a spolu s ním vstali k novému životu bez předsudků, poměřování se, bez odmítání druhých, kteří jsou jiní, než my.

Ženy ve službě: 97. Prodporuji ženy kazatelky
| |

Ženy ve službě: 97. Prodporuji ženy kazatelky

Ženy ve službě: Kdyby Kristova církev přijala argument, který se objevuje v Pavlových spisech, jako pravdu evangelia, pak by možná americké otroctví stále existovalo. Naše christologie musí přebít naše kulturní zátěže a kulturně zaujaté biblické výklady. Woman’s Missionary Union of Virginia podporuje ženy, které kážou a slouží v kazatelské službě!

Zneužívání: 63. Saddleback a Fern Creek na sjezdu SBC stáli proti Al Mohlerovi
| |

Zneužívání: 63. Saddleback a Fern Creek na sjezdu SBC stáli proti Al Mohlerovi

Zneužívání: Karty byly poskládány v neprospěch Lindy Barnes Pophamové a Ricka Warrena ještě předtím, než se v úterý 13. června na výročním shromáždění Jižního baptistické konvence (SBC) vůbec chopili mikrofonu. Každý z kazatelů dostal tři minuty na to, aby přednesl argumenty, proč by delegáti měli jejich sbory znovu přijmout do SBC, a když překročili vymezený čas, byl každý z nich u mikrofonu přerušen. Oba kazatelé náhle zmlkli uprostřed věty, když jim byly vypnuty mikrofony.

Zneužívání: 62. Rick Warren se omlouvá ženám
| |

Zneužívání: 62. Rick Warren se omlouvá ženám

Zneužívání: “Veřejně se omlouvám každé dobré ženě ve svém životě, církvi a službě, které jsem se za léta své ignorance nedokázal zastat. Trápí mě, že jsem jim bránil v poslušnosti příkazu Velkého poslání (a Sk 2,17-18), že každý má v církvi učit. Bránil jsem jim v používání duchovních darů a vůdčích schopností, které do nich Duch svatý svrchovaně vložil. To mi teď láme srdce a já svého hříchu upřímně lituji a činím pokání.”

Kázání: 172. Časy se mění!

Kázání: 172. Časy se mění!

Kázání: Svět nesmíme pustit k vodě, svět je třeba léčit. A protože sestává mimo jiné z nás lidí, začít musíme každý sám u sebe. Tak tedy, sestry a bratři, časy se mění. Ve vzduchu je cítit změna. Boží království už je skrytě mezi námi. Je čas vstát a vydat se po cestě, na kterou nás pozval. Velká hostina vzájemné sounáležitosti už začala. Pro každého je místa dost. Hlavně nezůstat stát ve dveřích. Časy se mění. Bohu dík!

Jižní baptistická konvence: 34. Zemřel televizní kazatel Pat Robertson
| |

Jižní baptistická konvence: 34. Zemřel televizní kazatel Pat Robertson

Jižní baptistická konvence: Jednalo se o jednoho z nevlivnějších lidí v americkém televizním průmyslu, neboť byl zakladatelem a ředitelem společnosti CBN (The Christian Broadcasting Network), pod niž od 60. let spadá několik televizních a rozhlasových stanic. Jeho smrt na sociálních sítích nyní otevřeně slaví tisíce lidí, neboť šlo o jednu z nejnegativněji působících osobností amerického veřejného života.

Lidská práva: 62. Svoboda vyznání pro všechny volá po spravedlnosti a smíření
|

Lidská práva: 62. Svoboda vyznání pro všechny volá po spravedlnosti a smíření

Lidská práva: Zápas o prosazování spravedlnosti v naší společnosti vyžaduje, abychom se cíleně snažili rozšiřovat naše chápání toho, jak omezení náboženské svobody pro některé lidi formovalo veřejnou politiku a společenské normy a zároveň způsobovalo škody mnoha komunitám. Zvu vás, abyste se k nám připojili na cestě, která nás čeká, když budeme žít podle své víry tím, že budeme bezvýhradně prosazovat svobodu víry pro všechny.

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?
|

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?

Svědectví: Jaké jsou znaky dnešního křesťanského “svědectví”, které se zdá být na hony vzdálené Ježíšově lásce “rozlévané do světa”? Když se křesťanská víra zpolitizuje, stávají se církve úložištěm nikoli milosti, ale křivd, místem, kde se posiluje kmenová identita, kde se pěstuje strach a kde se sakralizuje agrese a hnus. Výsledkem je nejen zraňování národa; má to zničující dopad na křesťanskou víru.

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift
|

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift

Svědectví: Kéž by lidé takhle mluvili o svém sboru. Nenavrhuji, abychom se zapojili do fandovství, zbožštění nebo zbožňování bavičů. V době, kdy lidé touží po něčem pozitivním, co by je sjednotilo, a zoufale to potřebují, se příliš mnoho náboženských vůdců a církví namísto toho věnuje vytváření rozporů a používání podnětných a vylučujících výrazů.

Kázání: 171. Jak si (ne)nastavit církev podle vlastního gusta

Kázání: 171. Jak si (ne)nastavit církev podle vlastního gusta

Kázání: Minulou neděli byly Svatodušní svátky. Snesl se vítr z nebe a zapálil v Ježíšových učednících plamen dorozumění. Když poté vyšli na ulici, všichni lidé různých národností a jazyků jim najednou rozuměli. Takhle nějak vznikla církev. Ve své podstatě církev není nic jiného, než spolek pro dorozumění mezi lidmi. Dalo by se říct, že je to její hlavní náplň. Smysl existence církve je v překonání onoho zmatení jazyků, které se odehrálo při stavbě zmíněné babylónské věže.

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům
| |

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům

Zásady: Zakladatelé SBC věděli, že nikdy nedosáhneme toho, aby se 100 % baptistů stoprocentně shodlo na 100 % všech výkladů Písma. Hlasování o rozhodnutí výkonného výboru bude o tom, abychom i nadále zůstali denominací Lottie Moonové a Annie Armstrongové – dvou silných, zbožných žen, které neohroženě mluvily k mužům a všude je vyzývaly k prioritě misií, a abychom řekli ne těm, kteří by tyto ženy jižních baptistů umlčeli.

Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA
| |

Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA

Zneužívání: Jsem rozhořčen zprávou, že jste využil svého postavení ve Světové baptistické alianci k odvolání T. J. Williamse-Haugera z účasti ve dvou komisích BWA. Co považuji za ještě znepokojivější, je jazyk, který jste údajně použil jako způsob, jak Williams-Haugera donutit, aby v tichosti odstoupil ze zvolených funkcí v BWA.