Výsledky hledání pro: Reformace katolická

Seznam titulů knih v knihovně

Název Autor Bílá Hora a násilná protireformace katolická Jan Diviš Quo vadis Henryk Sienkiewicz Primitive Baptist Hymnal 1879 Baptistický zpěvník Biblický slovník Adolf Novotný Mirotínské vzpomínky Jiří Němeček Kdo jsou baptisté? 1922 Josef Novotný Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion unikátní vydání z roku 1900 Bratrské písně BJB Pejskoviny I. Punťa, Dášeňka a…

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela
| |

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela

Historie: Bible kralická, kancionály a další knihy pro povzbuzení duchovního života nekatolíků se již od prvopočátků reformace stávaly terčem nejrůznějších cenzorských zásahů. Poslední soupis zakázaných děl vyšel roku 1948. Oficiálně ho katolická církev zrušila až v roce 1966 vyhlášením papeže Pavla VI. Ovšem četba zakázaných děl byla i nadále hříchem, čtenářům již jen nehrozil žádný církevní trest.

Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu
|

Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu

Historie: Zbožnost chebských baptistů byla ovlivněna především vírou předků, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Historické dědictví i novodobé vlivy způsobují značnou různost pohledů víry u chebských baptistů. Ta byla příčinou pnutí v dobách blízkých i vzdálenějších. Tato rozdílnost zbožnosti je pro současnou generaci baptistů velkou výzvou. Výzvou, zda dokáží navzdory všem těm konfesním důrazům spolupracovat a pracovat společně na díle Páně.

Velikonoce: 72. Duchovní příprava na Velikonoce
|

Velikonoce: 72. Duchovní příprava na Velikonoce

Velikonoce: Pokud nemáme nějaký druh duchovního kalendáře, pak postoupíme celý svůj život sekulárnímu kalendáři nebo sportovnímu kalendáři nebo nákupnímu kalendáři. Náš čas měříme jinak. Je to radikální způsob, jak označit toto předvelikonoční období a přijmout to, co křesťané po dva tisíce let považovali za cenné.

Historie: Norbert Fabian Čapek v Brně 1.

Historie: Norbert Fabian Čapek v Brně 1.

Historie: Čapkovo pojetí baptismu bylo již tehdy trochu jiné než většinové. Čapek se od počátku veřejně hlásil nejen k baptistické tradici, přenesené do rakouských zemí po polovině 19. století z britských ostrovů a Německa, ale otevřeně také k odkazu české reformace, k Jednotě bratrské.

Baptistický model v ekumenické perspektivě

Na pokusy hledat inkluzivnější (ekumenicky otevřenější) pojetí partikulární tradice, jak je představovaly diskuse o ”věřící církvi”, navázal zajímavým způsobem asi nejdůležitější baptistický teolog současnosti, nedávno zesnulý James W.McClendon.

Konec obsahu

Konec obsahu