Svědectví: 28. Ateismus a agnosticismus poslední ve skříni
|

Svědectví: 28. Ateismus a agnosticismus poslední ve skříni

Svědectví: Byl jsem baptistickým kazatelem, který pomalu ztrácel svou víru. Odešel jsem z kazatelské služby a vydal se na svou druhou kariéru v oblasti prodeje technologií. Část kritiky namířená na nevěřící pochází z podezření, že ti, kdo nevěří v Boha, nemohou věřit v nic jiného, ​​v něco morálního nebo jiného.