Politika: 34. S Trumpem byli obviněni dva evangelikální vůdci
|

Politika: 34. S Trumpem byli obviněni dva evangelikální vůdci

Politika: Jenna Ellisová, advokátka, která spolupracovala s mnoha konzervativními křesťanskými organizacemi, byla obviněna ve dvou bodech obžaloby za nepravdivá obvinění, propagaci falešných volebních výsledků a další nezákonnou činnost. Stephen Cliffgard Lee, 70letý kazatel v Chicagu, je obviněn ze spiknutí s Trumpovými spolupracovníky s cílem vyvíjet nátlak na Ruby Freemanovou, černošskou volební pracovnici, která byla Giulianem a Trumpem falešně obviněna, že během sčítání hlasů přinesla do State Farm Areny kufr plný falešných Bidenových hlasů, aby se k falešnému obvinění přiznala.

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě
| | | | | |

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě

Vzdělávání: Zamyslete se nad tím, jak Písmo zjevuje Boží plán pro celé lidstvo – muže a ženu dohromady – sloužit Božímu lidu. Vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, které pomohou vašemu sboru formulovat biblický a teologický základ pro potvrzení povolání žen a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Politika: 33. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové
| |

Politika: 33. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové

Politika: Stejně jako starověcí křižáci, kteří si oblékali brnění a nasedali na oře, a Billy Graham, který organizoval místní sbory k účasti na celoměstské kampani, se dnešní kulturní bojovníci halí do Písma a americké vlajky a jdou do války. Lidé budou zabiti a nespočet dalších zjizveno, ale taková je cena války.

Zneužívání: 80. Proč se patriarchát rozčiluje nad Barbie
| | |

Zneužívání: 80. Proč se patriarchát rozčiluje nad Barbie

Zneužívání: Když jsem zjistil, že někteří vlivní konzervativci mají z nového filmu o Barbie od Warner Bros. záchvat vzteku, musel jsem se sám přesvědčit, co patriarchy tak rozzuřilo. Ben Shapiro film Barbie nazval “jenom kusem ho*na. Tenhle film je hořící kus psího h**na navršený na celém hořícím odpadkovém koši navršeném na skládce plné psího h**na.” Ve skutečnosti jde o odhalování absurdity patriarchátu a objevování toho, co znamená být člověkem.

Svědectví: 82. Když přestanete chodit do sboru
| | |

Svědectví: 82. Když přestanete chodit do sboru

Svědectví: Jako kazatel se snažím nebrat si osobně, když přestanete chodit do sboru. Průměrný “pravidelný” návštěvník našeho sboru je přítomen asi dvakrát měsíčně. Je to jiný svět, než ve kterém jsem vyrůstal já, kdy pravidelní návštěvníci sboru vynechali možná dvě nebo tři neděle za rok – kvůli dovolené a nemoci.

Teologie: 83. Církev potřebuje lepší zvěst než strach
|

Teologie: 83. Církev potřebuje lepší zvěst než strach

Teologie: Nic nemotivuje tak jako strach z Božího hněvu. Je to příběh starý jako lidstvo. Jsme však skutečně hříšníci v rukou rozhněvaného Boha? Evangelikálové rádi věří, že si musíme dávat pozor, abychom tohoto rozhněvaného Boha neurazili. Jejich výchozím bodem je hněv. Kalvinisté samozřejmě tento hněv přetavili v hněv o několik stupňů vyšší..

Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům
| |

Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům

Svědectví: Ježíš si do svého vnitřního kruhu 12 učedníků nevybral žádné chrámové kněze, zákoníky, saduceje, farizeje, esejce ani členy kumránské komunity. Zdálo se, že Ježíš má slabost pro rybáře, výběrčí daní a další neznabohy. Ježíšova nejtvrdší slova navíc patřila kněžím, zákoníkům a saduceům, z nichž někteří neustále zpochybňovali jeho autoritu, protože neměl žádné oficiální náboženské pověření.

IBTS: 8. Přijímáme přihlášky na rok 2024!
| | |

IBTS: 8. Přijímáme přihlášky na rok 2024!

IBTS: Zaměřujeme se na baptistický a anabaptistický způsob teologie. V jádru to znamená, že teologické zkoumání je založeno na společenství víry, včetně jeho přesvědčení, praxe a historických tradic. Náš doktorandský program je všeobecně uznáván jako dobře strukturovaný přístup, který nabízí vysoce kvalitní podporu po celou dobu doktorandského studia.

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 3.
| | | | |

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 3.

Vzdělávání: Silný biblický základ pro rovnocenné partnerství žen a mužů ve službě a vedení. Žádné osobě, povolané a obdarované Bohem, by neměla být upírána jakákoli role kazatelské služby nebo vedení v církvi kvůli jejímu pohlaví.

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 2.
| | | | |

Vzdělávání: Biblický základ pro rovnocenné partnerství ve službě 2.

Vzdělávání: Silný biblický základ pro rovnocenné partnerství žen a mužů ve službě a vedení. Žádné osobě, povolané a obdarované Bohem, by neměla být upírána jakákoli role kazatelské služby nebo vedení v církvi kvůli jejímu pohlaví.